Text vit bakgrund@10x

”Nearly 50% of children go through sexual abuse and it is a stigma culturally to talk about it at homes and communities.” – Angel Miriam, BCH India

H.E.L.P är en nystartad organisation som vill arbeta för att motverka och förebygga sexuell utsatthet. Läs mer om vårt nuvarande projekt att hjälpa offer för sexuella övergrepp i Indien under ”Projekt”.