Just nu är vi med och finansierar ett projekt i Indien där vår lokala samarbetspartner Angel Miriam åker runt till skolor i Chennai och driver ett förebyggande arbete mot sexuella övergrepp i form av undervisning till både pojkar och flickor. Dem barn som uppger att de utsatts/ utsätts för övergrepp får professionell hjälp med de fysiska och psykiska problemen övergreppen kan ha medfört. Programmet är uppdelat i sammanlagt fyra undervisningstillfällen under en månad. Programmets syfte är att lära barnen att dem är värdefulla och skapa förståelse för att övergrepp aldrig är offrets del. Därav är programmet utformat som ett förebyggande program men som tidigare nämnt ovan vidtas även åtgärder om ett barn utsätts eller tidigare utsatts för övergrepp.

Vi har valt att ha projektet i Indien, dels för att vår kontaktperson och samarbetspartner redan arbetar i Indien men även för att landet har en skev attityd mot övergrepp mot barn. För att en polisanmälan ska genomföras krävs det flera parter som intygar händelsen och på grund av landets vana att skuldbelägga offer istället för förövare, väljer många att inte offentliggöra övergrepp. I de fall där övergreppen kommer till föräldrarnas kännedom berättar de inte i många fall då de tänker på de framtida konsekvenser det kan bli för barnet. Tex. kan en kvinna bli nekad av en eventuell framtida make pga att hon tidigare utsatts för övergrepp.

Vi har förstått värdet och de otroligt positiva påföljder som detta program medfört. I december var en av våra grundare Emelie Edeborg på plats och fick följa projektets gång tillsammans med Angel Miriam på skolorna. Att överhuvudtaget prata om sexuella övergrepp är otroligt tabubelagt och att programmet får chans att vara i skolorna är en fantastisk möjlighet att nå ut till fler barn.

Emelie säger följande:
”Jag är så stolt och glad att kunna berätta om det samarbete vi har med Angel Miriam och möjligheten vi skapat där vi kan nå ut till barnen i Indien. Jag önskar att vi inte behövde program som detta men världen ser inte ut så idag. Enligt World Vision India utsätts ett av två barn för övergrepp i detta land. Att vi kan hjälpa de barnen vi möter och samtidigt satsa på att förändra attityderna kring människors värde och sexuella övergrepp, som vi tror är nyckeln för en långsiktig förändring av denna statistik är fantastiskt!”