Nedan kan ni läsa om våra pågående projekt dit våra insamlade medel går just nu. Vill ni läsa mer om vad som händer i H.E.L.P kan ni följa oss på Instagram eller Facebook.

”Nearly 50% of children go through sexual abuse and it is a stigma culturally to talk about it at homes and communities.” – Angel Miriam


Child Safety program – Chennai
Under det närmsta året kommer vi stödja ett projekt i Chennai, Indien som drivs av Angel Miriam. Miriam och Emelie känner varandra sedan tidigare projekt så när Miriam berättade om hennes vision om hur vi skulle kunna göra en insats för att förebygga sexuella övergrepp mot barn i Indien och hjälpa många utsatta barn ville vi vara med och se till att detta kan genomföras.
Miriam har flera års erfarenhet av att tala med barn i skolor. Nu har Miriam samlat ett team som tagit fram ett ”fyra dagarsprogram” att genomföra i skolor med syfte att lära barnen att de är värdefulla, prata om övergrepp och vart de kan vända sig om de skulle bli utsatta. De vill också hitta barn i behov av hjälp och hjälpa dem ta sig ur övergreppen samt hjälpa dem med de psykiska och fysiska problem övergreppen medfört. Projektet har fått tillåtelse att besöka ett flertal skolor i Indien och under året hoppas vi att nå ut till ca. 3000 barn.

Angel Miriams egna ord om projektet:
”The project that we will be working with is on child safety and protection. Awareness is being conducted in school’s to underprivileged children focussing on child abuse. Nearly 50% of children go through sexual abuse and it is a stigma culturally to talk about it at homes and communities. Many children are shutdown and they go through it continually. They are also groomed by the abuse in a way that the abuse is normal and it’s a way of love. The children going through abuse often feel rejected, unworthy, ugly and the fault is totally their own mistake. Uplift and community trust ensure to reach these children who have not been heard. We conduct a four days workshop in school’s and communities talk about the abuse, their rights and self worth. On the final day we have one to one counseling with the children. The children open up to talk about the abuse that they go through. Intervention to protect these victimised children is taken care of through counseling, reporting and protecting them.
Each penny contributed will go to the awareness program. The program helps and teach the children to be protective in the unsafe environment. Also to identify the abused children and give counseling to overcome their fear and psychological distress from abusive experience through professional help.”

Detta Child Safety program kommer vi att stödja tillsammans med Trosgnistans mission. Om du vill vara med i arbetet att hjälpa dessa utsatta barn och stötta detta projekt kan du läsa om olika sätt att bidra under ”Stöd oss”.

IMG_7433 (2)
Miriam på en skola i Chennai, nov -16.