Child Safety Program – Chennai

Ett av de vanligaste problemen när det gäller sexuell utsatthet i Indien är övergrepp mot barn. Vi finansierar därför ett ”Child Saftey Program” i södra Indien med syfte att förebygga och motverka sexuella övergrepp.
Vår lokala partner, Angel Miriam har utifrån år av erfarenhet som socialarbetare och arbete med utsatta barn tagit fram ett team och utformat ett program där de pratar med barn om sexuella övergrepp i skolor. De talar om hur man kan försvara sig mot övergrepp och vart man kan vända sig för att få hjälp om man utsätts. Programmet har också enskilda samtal med barn för en möjlighet att kunna berätta om man utsätts för något och därefter vidtas åtgärder utefter barnets situation.

Angel Miriams egna ord om projektet:
”The project that we will be working with is on child safety and protection. Awareness is being conducted in school’s to underprivileged children focussing on child abuse. Nearly 50% of children go through sexual abuse and it is a stigma culturally to talk about it at homes and communities. Many children are shutdown and they go through it continually. They are also groomed by the abuse in a way that the abuse is normal and it’s a way of love. The children going through abuse often feel rejected, unworthy, ugly and the fault is totally their own mistake. Uplift and community trust ensure to reach these children who have not been heard. We conduct a four days workshop in school’s and communities talk about the abuse, their rights and self worth. On the final day we have one to one counseling with the children. The children open up to talk about the abuse that they go through. Intervention to protect these victimised children is taken care of through counseling, reporting and protecting them.
Each penny contributed will go to the program. The program helps and teach the children to be protective in the unsafe environment. Also to identify the abused children and give counseling to overcome their fear and psychological distress from abusive experience through professional help.”

Projekt

Sprida kunskap om övergrepp och hjälpa de sexualbrottsoffer vi möter i skolorna

Målsättning

Förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn i Indien