Tidigare projekt – För Indiens flickor

I December 2015 drabbades flickhemmet, BCH i Chennai av en översvämning. Två veckor av konstant regnande resulterade i att stora delar av flickhemmet förstördes. För att återställa verksamheten startade Emelie detta projekt för att vara en del av arbetet att återställa hemmet och dess verksamhet. Efter två månaders arbete för att få in pengar tog Emelie med sig de insamlade medlen och åkte ner till Indien för att hjälpa till på plats.

”Efter två veckor var målet för projektet redan nått, att samla in 10.000kr. De 50.000kr som projektet resulterade i var till stor hjälp för hemmet. Några av åtgärderna som gjordes var bla en renovering av flickornas sovsal, justeringar i elen för att minska strömavbrott och säkerhetsåtgärder som byte av förstörda lås och dörrar. Utöver dessa och flera andra satsningar kunde jag ta med flickorna till en lägergård för en övernattning. Normalt sett gör de en dagsutflykt om året så det var minst sagt uppskattat. Att driva detta projekt är något av det roligaste jag gjort och den kärlek och uppskattning de gav mig var ovärderligt.” – Emelie Edeborg

Projekt

Återställa barnhemmet efter en översvämning

Målsättning

Barnhemmet ska återfå sin tidigare standard för ett säkert och tryggt hem till flickorna