Räddasmå.se

Tusentals barn är utsatta för våld, övergrepp och försummelse i sitt hem där de är lämnade att använda sina egna krafter för att skydda sig. Merparten av utsatta barn får inte det nödvändiga skydd och stöd som de behöver innan de drabbas av betydande skador som ofta varar livet ut. Genom utställningen Rädda små vill vi sprida kunskap om våld och övergrepp och få människor att öppna sina ögon för dessa problem.

Läs mer på Räddasmå.se

”Tillsammans är vi starka och Räddasmå.se är ett lysande exempel på ett nätverk av människor som vill se en förändring. Vi hoppas att denna utställning ska resa land och rike runt och beröra människor som den berört oss och på så sätt engagera fler i problematiken kring våld och övergrepp mot barn. Det är dags att Sverige reagerar och på riktigt arbetar för att vi inte ska få nya berättelser som de vi kan läsa i utställningen.” – Emelie Edeborg, H.E.L.P

Projekt

Tillsammans sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn 

Målsättning

Förebygga och motverka våld och övergrepp mot barn i Sverige