Unga, Sex & Internet

I projektet Unga, Sex & Internet vill vi genom föreläsningar informera och skapa en medvetenhet bland vuxna om ungas vardag på nätet. Genom att tala om nätvanor, övergrepp på nätet, pornografins omfattning samt påverkan på unga vill vi ge dig som vuxen verktyg för att normalisera nätpratet med barn och unga i din omgivning.

Vi anser att vuxna bör ta sitt ansvar och skaffa den kunskap som behövs för att kunna tala med unga om de konsekvenser som teknikens utveckling för med sig.

”Nätet har blivit en självklar del av barns vardag. Nätet för mycket roligt med sig men samtidigt ser vi hur brott via nätet ökar och blir grövre än tidigare. Vi kan inte försöka undvika eller hålla barnen undan nätet, vi måste istället bli vän med tekniken och utrusta våra barn rätt för alla typer av situationer som kan uppstå på nätet. Genom att vi som vuxna normaliserar nätpratet har vi goda möjligheter att förebygga att barnen råkar illa ut. Desto mer vi engagerar oss i barnens vardag på nätet, desto större chans har vi att skydda våra barn. Målet med vår föreläsning är att du som vuxen ska gå därifrån med kunskap om barns nätvanor samt med verktyg och motivation för att ta upp samtalet om nätet med barn i din närhet. ” – Emelie Edeborg, H.E.L.P

Projekt

Informerar om faror på nätet samt ger råd om hur vi normaliserar nätpratet. 

Målsättning

Att involvera vuxna i barnens liv på nätet och på så sätt förebygga att barn utsätts på nätet