Visste du att skolan är den plats där det sker flest fysiska sexuella ofredanden mot barn under 18 år och att det främst är elever som utsätter andra elever? Visste du också att skolan uppges vara en av dem vanligaste platserna där barn kommer i kontakt med porrnografi första gången?
Frågan alla behöver ställa sig är var inspiration till skällsord så som ”hora”, taffsanden och förslag på sexuella handlingar, kommer ifrån? Var ligger den gemensamma faktorn för att så pass många barn både utsätts och utsätter andra barn för ofredanden?

Porrfri barndom startades av fyra föräldrar från Nacka området som insåg att deras barn exponeras för hard core material även i skolan, där dem spenderar majoriteten av sina dagar. Syftet med rörelsen är att inte låta porren diktera barnens sex-syn, det ska dem få göra själva.

När H.E.L.P fick förfrågan om att stå bakom rörelsen en #porrfribarndom fanns det inte ens en tvekan. Självklart tycker vi att det bör vara en självklarhet att vuxenvärlden tar sitt ansvar i huruvida barn har tillgång till extrema material såsom dagens pornografi. #Porrfri barndom vill att förskolebarn och skolbarn skyddas genom ett porr filter på skolorna. Just nu har ca 50% av landets skolor ett porrfilter installerat, men vi vill se resterande av landets skolor göra samma sak. Däremot tror inte vi att detta är det enda som krävs utan vi vill även se en förändring i undervisning kring sex. Rörelsen vill se att sex- och samlevnadsundervisningen har ett forskningsbaserat och kritisk förhållningssätt till porr.

Läs gärna ”porrfri barndoms debattartikel i aftonbladet.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qnpl9e/ut-med-porren-fran-barnens-klassrum

Se Unizons sammanställning av forskning kring porr.
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och

Källor:
https://www.facebook.com/porrfribarndom/?hc_ref=ARTtlOrX3tRRhbOeMvYN3z7tuQOuablI9071v82ooFPjFDgZ2h4mprPTGBhNB4nQHbY&fref=nf
Polisen/NOA:s rapport Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder.